search close
picture Statement

WISG Vacancy | Legal Expert

22 February 2024

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი" (WISG) აცხადებს ვაკანსიას პოზიციაზე - სამართლებრივი ექსპერტი


ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ

„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი” (WISG) წარმოადგენს ქვიარ ფემინისტურ ორგანიზაციას, რომლის სამიზნე ჯგუფს შეადგენენ ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალები, ტრანსგენდერი და ინტერსექს ადამიანები და სხვა მარგინალიზებული ჯგუფის წარმომადგენელი ქალები.

 

პოზიციის დასახელება: სამართლებრივი ექსპერტი

ადგილმდებარეობა: თბილისი

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2024 წლის 11 მარტი

კონკურსის ფორმატი: დოკუმენტების გადარჩევა, ტესტირება, გასაუბრება

 

სამუშაოს ხასიათი: სრული განაკვეთი / შეთანხმებით

სამუშაო ფორმატი: ფიზიკური.

 

 

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 

-         მიიღოს მონაწილეობა ორგანიზაციის საადვოკაციო სტრატეგიის შემუშავებაში, რომელიც ორგანიზაციის სტრატეგიულ მიზნებთან იქნება კავშირში;

-         მოახდინოს არსებული კანონმდებლობის ანალიზი და ახალი საკანონმდებლო ინიციატივების შესაძლო გავლენა ორგანიზაციის სამოქმედო არეალზე;

-         მოამზადოს დაგეგმილი ალტერნატიული/ჩრდილოვანი ანგარიშები და პოზიციური განაცხადები;

-         უზრუნველყოს მომზადებული დოკუმენტების/ანგარიშების ხარისხი;

-         საჭიროების შემთხვევაში წარმოადგინოს ორგანიზაცია თემატურ შეხვედრებზე, კონფერენციებსა თუ სამუშაო ჯგუფებში;

-         ორგანიზაციის შიდა გამოყენებისთვის პერიოდულად მოამზადოს ადვოკაციის მიმართულების მოკლე ანგარიში და ქვეყნის მიმდინარე სიტუაციის ანალიზი;

-         აქტიურად ითანამშრომლოს ორგანიზაციის სხვა სტრატეგიულ მიმართულებებთან, ასევე პროექტების მენეჯერებთან/კოორდინატორებთან და კომუნიკაციის მენეჯერთან, უზრუნველყოს ინფორმაციის შეუფერხებელი გაცვლა.

 

სავალდებულო კომპეტენციები:

-         პროფესიონალიზმი

-         ხარისხზე ორიენტაცია

-         განსხვავებების პატივისცემა

-         დაგეგმვა და ორგანიზება

-         ეფექტური კომუნიკაცია

-         სწავლება და განვითარება

-         გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა

 

სავალდებულო ცოდნა:

-         ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებების სიღრმისეული ცოდნა;

-         ადვოკაციის მექანიზმების, საკანონმდებლო პროცესებისა და პოლიტიკის დოკუმენტებზე მუშაობის  მინიმუმ 4 წლიანი გამოცდილება;

-         სამუშაო გამოცდილება და უნარი, შეძლოს პრიორიტიზირება სტრესულ გარემოსა და შეზღუდული დროის პირობებში.

-         საოფისე პროგრამები;

-         ქართული და ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (C1 დონე. წერილობითი, ზეპირი);

 

სავალდებულო უნარები:

-         ტოლერანტულობა;

-         თანმიმდევრულობა;

-         ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;

-         რამოდენიმე საკითხზე ერთად მუშაობის უნარი;

-         სამუშაო დროის ეფექტიანად განაწილებისა და მართვის უნარები;

-         სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი.

 

ჩვენ გთავაზობთ:

-         მეგობრული სამუშაო გარემო;

-         სამუშაოს მოქნილი გრაფიკი;

-         24 დღე ანაზღაურებადი შვებულება;

-         პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა;

-         ჯანმრთელობის დაზღვევის თანაგადახდა;

-         ანაზღაურება კვალიფიკაციის შესაბამისად.

 

განაცხადის შემოტანის პროცესი

აპლიკანტებმა ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტი უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: wisg@wisg.org და იმეილის სათაურში გთხოვთ მიუთითოთ თანამდებობის დასახელება.

 

  • რეზიუმე (СV);
  • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი;
  • სამოტივაციო წერილი;
  • ინფორმაცია ორი რეკომენდატორის შესახებ საკონტაქტო ინფორმაციის ჩათვლით.

 

 

შერჩევის ეტაპები:

პირველ ეტაპზე მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით კანდიდატების შერჩევა;

მეორე ეტაპზე გადასულ კანდიდატებთან გაიმართება გასაუბრება და წერილობითი ტესტი;

 

ორგანიზაცია იტოვებს უფლებას კონკურსანტს მოსთხოვოს დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენა ან ჩანიშნოს დამატებითი გასაუბრება.

 

საბოლოოდ შერჩეულ კანდიდატთან ორგანიზაცია გააფორმებს 6 თვიან ხელშეკრულებას გამოსაცდელი პერიოდით. ხელშეკრულების ვადის ამოწურვისას შეფასდება გაწეული საქმიანობა და აღნიშნულის გათვალისწინებით გაგრძელდება კონტრაქტი განსაზღვრული ვადით.

 

საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 11 მარტი.

 

განაცხადები, რომლებიც არ აკმაყოფილებს ზემოთ აღნიშნულ მოცემულობებს, ან წარმოდგენილი იქნება ვადის ამოწურვის შემდეგ არ განიხილება.

 

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თქვენ მიერ გაგზავნილი განაცხადი, შესაძლოა შეიცავდეს საქართველოს კანონის შესაბამისად "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ", პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებსაც. გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ თანხმობას, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები ორგანიზაციის მხრიდან დამუშავდება თქვენთან შრომითი ურთიერთობის წარმოშობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვის. თქვენს მიერ გამოგზავნილი რეზიუმე შესაძლოა არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და დარეზერვებულ იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისთვის. მიღებული ინფორმაცია დამსაქმებელთან ინახება ერთი წლის ვადით.